Polityka

Prywatności

W lukasglen.com poważnie traktuję prywatność moich gości i chcę podkreślić, że nie gromadzę, nie zapisuję, nie zbieram ani nie wykorzystuję żadnych danych osobowych osób odwiedzających mój serwis, chyba że przekażesz je mi, zapisując się do mojego newslettera, wyślesz do mnie wiadomość lub kupisz coś w moim sklepie itp.

Programy statystyczne i polityka plików cookie

Używam niestandardowych statystyk, które wykorzystują pliki cookie sesji, które wygasają po każdej sesji. Używam ich do określenia, z jakiego kraju mnie odwiedzasz, jakie metody zostały użyte do odwiedzin i w jaki sposób znalazłeś się w mojej witrynie, a w tym czy trafiłeś do mojej witryny bezpośrednio, czy też za pomocą linku url z innej witryny. Staram się również zidentyfikować, czy odwiedziłeś mnie z wyszukiwarki, takiej jak Google czy Bing, za pomocą jakiego hasła mnie wyszukałeś, czy skorzystałeś z zakładki. Obserwuję również podstrony, które odwiedzasz. Zwykle nie zbieram ani nie przechowuję adresu IP protokołu internetowego, z którego mnie odwiedzasz. Jednak ze względów bezpieczeństwa mogę w pewnym momencie włączyć analizator logów, aby ustalić, gdzie mają miejsce próby naruszenia bezpieczeństwa, a które rejestrować będą informacje o prawach własności intelektualnej.

Informacje wygenerowane przez moje pierwsze ciasteczka na temat korzystania z witryny są przechowywane przeze mnie na serwerze w Niemczech. Dane są przechowywane przez maksymalnie 30 dni, a następnie usuwane. Dane nie są udostępniane ani przekazywane osobom trzecim. Te ciasteczka NIE identyfikują, ani nie przechowują informacji osobistych, a tylko działania związane z korzystaniem z mojej witryny. Mam również plik cookie, który zapamiętuje Twoją akceptację mojej polityki dotyczącej plików cookie. Ten plik cookie wygasa po 30 dniach.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę większości plików cookie przez ustawienia przeglądarki.

Polityka poczty elektronicznej

W lukasglen.com nie zbieram, nie sprzedaję, nie wynajmuję ani w inny sposób nie dystrybuuję adresów e-mail ani innych informacji osobistych. Wszystkie rozmowy przez e-mail lub telefon są całkowicie poufne, chyba że otrzymam pisemną zgodę.

RODO (GDPR)
Skąd mam Twoje dane i kto jest ich administratorem?

Administratorem Twoich danych jest Lukas Glen z siedzibą w Wielkiej Brytanii (38 Larkbere Rd, London, SE26 4HB). Dane, które przetwarzam zostały mi przez Ciebie przekazane i mogą obejmować Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszakania itp.

Jak przetwarzam Twoje dane i do czego one mi służą?

Twoje dane osobowe przetwarzam w celach związanych z przesyłaniem do Ciebie moich korespondencji, artykułów, aktualności i ofert. Nie udostępniam nikomu Twoich danych. Twoje dane będą przechowywane do czasu Twojej rezygnacji. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Twoje dane mogę profilować w ramach mojej działalności, by móc przedstawiać Ci dopasowane treści, jednakże sam proces profilowania nie będzie automatyzowany.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z przysługujących Ci praw, po prostu napisz do mnie na adres contact@lukasglen.com

Proszę zanotuj

Moja Polityka Prywatności może ulec zmianie. Ta polityka została ostatnio zaktualizowana w dniu 02.08.2022.

Polityka

Anulowania

 1. Sesje indywidualne
  1. Sesje indywidualne trwają do 60 minut – w zależności od wykupionego pakietu (‘online’, ‘U Ciebie’, lub ‘u mnie’) – i rozpoczynają się punktualnie o wcześniej ustalonej godzinie. Punktualność działa na Twoją korzyść.
  2. Jednym z warunków udziału w sesji jest wpłata odpowiedniej kwoty używając aplikacji PayPal – lub innego wcześniej określonego środka płatności – przed rozpoczęciem sesji (płatność gotówką dostępna jest tylko dla stałych klientów).
  3. Niezależnie od przyczyn, sesję można odwoływać najpóźniej na 48 godzin przed umówionym terminem. W takim przypadku możesz: (i) przełożyć sesje na inny termin (do uzgodnienia); (ii) podarować niewykorzystaną sesję komuś ze swoich bliskich lub znajomych (powyżej 18 – ego roku życia); (iii) ubiegać się o 100% zwrotu wpłaconej kwoty.
  4. Odwołanie sesji w krótszym niż 48 godzinie terminie nie skutkuje zwrotem wpłaconej wcześniej  kwoty.
  5. Alternatywną datę zajęć ustala się w miarę możliwości obu stron.
 2. Sesje grupowe
  1. Sesje grupowe trwają do 90 min w określonym wcześniej miejscu i rozpoczynają się punktualnie. Punktualność działa na Twoja korzyść.
  2. Jednym z warunków udziału w sesji grupowej jest wpłata odpowiedniej kwoty przez aplikacje PayPal – lub innego wcześniej ustalonego środka płatności – przed rozpoczęciem zajęć.
  3. Nieuiszczenie opłaty przed sesją wiąże się z brakiem udziału w zajęciach.
  4. Sesje grupową można odwołać na 7 dni przed rozpoczęciem sesji. W takim przypadku 100% wpłaconych środków zostanie zwrócone do pięciu dni roboczych.
  5. W przypadku odwołania sesji na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem nie przysługuje Tobie zwrot wcześniej opłaconych zajęć możesz natomiast zaoferować swoje miejsce komuś ze swoich bliskich lub znajomych (powyżej 18 – ego roku życia).
  6. Nieobecność na sesji opłaconej z góry nie skutkuje zwrotem opłaty.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sesji. W takim przypadku wpłacone wcześniej środki zostaną zwrócone na Twoje konto w ciągu pięciu roboczych dni.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia uczestnika grupowej sesji, gdy stwierdzi, że dana osoba jest pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających, wulgarnie się zachowuje lub nie szanuje godności innych uczestników ze względu na rasę, płeć, religie, orientacje seksualną etc. W takim przypadku nie przysługuje zwrot wcześniej wpłaconych środków.
 3. Ogólne uwagi
  1. Przed indywidualną sesją  należny wypełnić ankietę dotyczącą przeciwwskazań w formie on-line, która dostępna jest →tutaj← . Wypełnioną ankietę odeślij na: contact@lukasglen.com
  2. W przypadku zajęć grupowych nie ma obowiązku wypełniania powyższej ankiety. Przeciwwskazania będą podane w opisie wydarzenia i mogą być weryfikowane przez organizatora lub prowadzącego zajęcia. W przypadku stwierdzenia, że dana osoba nie powinna brać udziału w sesji zostanie ona poproszona o nieuczestniczenie w zajęciach. W takim przypadku nie przysługuje zwrot wcześniej wpłaconych środków.
  3. Sesje indywidualne oraz grupowe odbywają się z poszanowaniem prawa do prywatności. Sesje nie mogą być nagrywane bez zgody uczestnika/uczestników. Ewentualne nagranie sesji będzie służyło do superwizji prowadzącego zajęcia i nie będzie rozpowszechniane publicznie bez wyraźnej zgody uczestnika/uczestników.
  4. W przypadku zajęć grupowych organizator lub prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże lub zgubione rzeczy osobiste uczestników.
  5. Za uszkodzenia, popsucia lub wyrządzenie jakiejkolwiek szkody w pomieszczeniu lub budynku w którym odbywa się grupowa sesja odpowiedzialność ponosi osoba, która się tego dopuściła. 

£5 zniżki na Twoje pierwsze doświadczenie TRE® ze mną*

*sesja online do 40 minut po wcześniejszym zweryfikowaniu przeciwwskazań